Czytaj... "> EpigramatZamiast toastu wznieś spojrzenie - Epigramat
0 4000 1 0 horizontal